Next  

Next  

  • اگر بخواهیم جنبش اعتراضی اخیر را در عباراتی مُجمل تبیین کنیم، اینگونه مستوان روایت نمود که: برخورد خصمانه گشت ارشاد جمهوری اسلامی با #مهسا_امینی موجب مرگ مظلومانه او شد، دختران ایران زمین تصمیم گرفتند در حمایت از وی و اعتراض به پدیده حجاب اجباری ، از فردای فوت مهسا، روسری های خود را به آتش...

  • فرید_نیک_پی – وکیل دادگستری تعریف محاربه در فقه اینگونه آمده است: “المحارب هو کل من جَرَد(شَهَر) سلاحه لاِخافه الناس” : محارب کسی است که سلاح بکشد به قصد اِرعاب مردم. واضح است این اقدام که در زمان خود بدلیل شیوع و تکرار، لاجرم جرم انگاری شده، مربوط به دورانی بوده که هنوز مدنیت ایمن مدار...

  • اگر کوچکترین نهاد اجتماعی را خانواده و بزرگترین آن را کشور بدانیم که از مجموعه اولی، دومی تکوین میابد،  میتوان این فرضیه را مقرون واقعیت دانست که الگوی حاکمیت و اداره یک «کشور» ، تا حد بسیار زیادی متأثر از الگوی غالب مدیریت «خانواده» در آن کشور است، کشوری که در آن نهاد خانواده عمدتاً...

  • (ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستاده ام! با باری ز فریادهای خفته و خونین!… – خسروگلسرخی) . شاید این سوال به ذهن شما هم خطور کرده باشد که چرا مدل حکومتی «جمهوری» که نماد بارزی از دمکراسی در عصر حاضر است در کشورهای جهان سومی و بویژه خاورمیانه اصطلاحاً جواب نمیدهد، بلکه شاید مدل...

  • واکاوی تقابل قوه قضائیه با کانون وکلای دادگستری

    تورقی بر صفحات تاریخ بعد از انقلاب اسلامی_ خرداد۱۳۶۰ چند ماهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نخستین کنگره سراسری کانون وکلای دادگستری در کاخ دادگستری تهران برگزار شد. سخنرانی حسن نزیه در مقام رئیس کانون وکلای دادگستری در این کنگره باعث انتقادات فراوانی علیه او شد، از جمله به دلیل مخالفت با بعضی دستگیری‌های...