Author Archive

نگاهی دقیقتر به مداخله دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلای دادگستری

By |

نگاهی دقیقتر به مداخله دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات کانون وکلای دادگستری

۱-سابقه تقنینی طرح اولیه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که سال ۷۴توسط تعدادی از نمایندگان ، به مجلس تقدیم شد شامل یک ماده واحده و ۹ بند بود که صرفا به تبیین وتسهیل شرایط و مقررات مربوط به اخذ پروانه وکالت و الزام هیات مدیره به جذب متقاضیان بود، که ضمانت اجرای تخلف از این…

Read more »

شلاق توریست باتهام شرب خمر در کویر کال جنی!

By |

شلاق توریست باتهام شرب خمر در کویر کال جنی!

اگر منظور از جرم رایج اینروزهای محاکم ایران با عنوان «اقدام تبلیغی علیه نظام»؛، سیاه نمایی و معرفی چهره ای ضد بشری، عقده ای ، بی رحم و متحجر از نظام حاکمیتی و دین مبین اسلام باشد، بی شک برخی احکام صادره از سوی قضات با توجه به بازتاب بین المللی آنها را میتوان مصداق…

Read more »

تأملی بر واقعه عاشورا

By |

تأملی بر واقعه عاشورا

بنظرمی رسد وقایع تاریخی  بعضاً بنا بر مقتضیاتی، بسیار پیچیده و پر رمز وراز  توسط مورخین بیان شده است ، واقعه کربلا به بیانی ساده؛ رخدادی در پی این انتخاب بود که دو برادر از خاندان پیامبر؛ در قبال بیعت با خلیفه وقت ؛ دو رویه مختلف در پیش گرفتند؛ یکی امام حسن است که…

Read more »